СУБАГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР

 

Редакція від 01.03.2021 р.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Є БIЛЕТ» (код ЕГРПОУ 43180971), в особі Директора Жукової Світлани Володимирівни, що діє на підставі Статуту (надалі – «Агент»), керуючись законодавством України, в т.ч. статтями 633 та 634 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб можливість приєднання до цього Субагентського договору, (надалі – «Договір»), що є  безвідкличною офертою за нижченаведеними умовами задля чого розміщує його в мережі Інтернет за посиланням: https://gdsndc.com/ru/Template/Show/40-terms


1. ТЕРМІНИ ДОГОВОРУ

З метою уніфікації та скорочення тексту цього Договору використовується така термінологія:

1.1.      «Субагент» - будь-яка фізична особа-підприємець або юридична особа, яка приймає пропозицію Агента та приєднується до цього Договору.

1.2.      «Угода про приєднання» - повний та беззастережний акцепт (прийняття) умов цього Договору та всіх його невід’ємних частин. Угода про приєднання формується Агентом на підставі відомостей, зазначених Субагентом під час його реєстрації на загальнодоступному ресурсі, розміщеному в мережі Інтернет за посиланням: https://gdsndc.com/;

1.3.     «Бронювання» - попереднє замовлення (резервування) місця на повітряному судні, поїзді, автобусі на визначений рейс і дату для перевезення пасажира або попереднє замовлення обсягу і тоннажу на перевезення багажу (вантажу);

1.4.      «Оформлення» - підготовка, виписування, випуск або оформлення квитка в інший дозволений спосіб за цим Договором, що здійснюється Субагентом за дорученням Агенту;

1.5.      «Квиток» - авіаквиток, залізничний квиток, квиток на автобус, а саме: документ установленої форми, який підтверджує факт укладення договору перевезення, в т.ч. електронний квиток (інший електронний документ) та/або багажна квитанція;

1.6.     «Третя особа», «Пасажир» - фізична особа, на ім’я якою здійснюється оформлення квитка та інших посередницьких послуг;

1.7.     «Перевізник» - суб’єкт господарювання, який здійснює перевезення пасажирів, вантажу, багажу;

1.8.     «Постачальник» - суб’єкт господарювання, який здійснює безпосереднє надання відповідних послуг;

1.9.     «Правила перевезення» - нормативно-правовий акт (акти) чинного законодавства України, який передбачає умови надання послуг з перевезення та пов’язаних з ними додаткових послуг;

1.10. «Правила Перевізника» - правила, інструкції та технології, встановлені Перевізником, які використовуються під час перевезення пасажирів та/або багажу, у тому числі правила перевезень пасажирів і багажу, правила застосування тарифів, стандарти та настанови з обслуговування пасажирів і багажу, порядок розгляду претензій;

1.11. «Тарифні нормативи» - встановлені й опубліковані Перевізником тарифи та правила їх застосування;

1.12. «Акт наданих послуг» - двосторонній документ, який складається Агентом щомісячно та містить всі види наданих послуг, їх вартість і відповідну ідентифікацію окремої послуги. Акт наданих послуг набуває чинності з моменту його підписання Сторонами особисто або електронним цифровим підписом та обміну такими примірниками, а у разі відсутності примірника, підписаного Субагентом чи його письмових зауважень – протягом десяти днів з моменту надсилання Акту наданих послуг на електронну пошту Субагента.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Субагент за дорученням Агенту зобов’язується надавати посередницькі послуги відповідно до умов цього Договору.

2.2. Датою укладення цього Договору є дата підписання Угоди про приєднання. Договір вважається укладеним, якщо Агент та Субагент (надалі разом «Сторони», а кожний окремо – «Сторона») обмінялися підписаними сканованими копіями Угоди про приєднання шляхом надсилання їх електронною поштою на визначені цим Договором електронні адреси. Сторони домовилися обмінятися оригіналами відповідних документів протягом десяти днів з дати укладення цього Договору.

2.3. Реалізація посередницьких послуг за цим Договором здійснюється відповідно до умов угод, укладених між Агентом та Перевізниками та/або Постачальниками таких послуг.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Агент приймає на себе зобов’язання:

3.1.1. надати Субагенту послуги із створення умов технічного та інформаційного характеру, необхідних для виконання Субагентом цього Договору, шляхом відкриття доступу до платформи https://gdsndc.com/ та системи бронювання квитків. Агент забезпечує доступ в день укладення цього Договору, але не пізніше, ніж через три дні з моменту отримання електронною поштою відповідного запиту Субагента;

3.2. Субагент приймає на себе зобов’язання:

3.2.1. забезпечувати реалізацію посередницьких послуг щодо продажу квитків третім особам шляхом здійснення їх бронювання і оформлення та надання інших посередницьких послуг відповідно до умов Договору;

3.2.2. надавати третім особам сервісні послуги зокрема, але не виключно, з пошуку обумовлених варіантів, створення бронювання, виписки квитка, внесення змін до квитка, розрахунку та здійснення повернення квитка, EMD послуги (окрім штрафу) та інше;

3.2.3. здійснити оформлення квитка третій особі у разі, якщо Субагент:

- отримав згоду на обробку персональних даних пасажира та їх передачу;

- здійснив перевірку відомостей та документів пасажира щодо їх дійсності, достатності та достовірності;

- отримав підтвердження пасажира щодо ознайомлення з Правилами перевезень та Правилами Перевізника;

- перевірив правильність застосування тарифів, установлених й опублікованих Перевізником, та правила їх застосування;

3.2.4. безоплатно забезпечити виконання третьою особою зобов’язань щодо сплати вартості квитків, послуг сервісного збору та/або іншої посередницької послуги; прийняти на себе всі ризики, пов’язані з отриманням коштів від третьої особи;

3.2.5. ознайомитися із Політикою конфіденційності Агента, яка розміщена в мережі Інтернет за посиланням: __________________ та гарантувати, що шляхом підписання Угоди про приєднання, він погоджується з умовами Політикою конфіденційності;

3.2.6. повідомити своїм працівникам, уповноваженим представникам та/або іншим пов’язаним особам  про  надання їхніх персональних даних Агенту для виконання умов цього Договору, інформацію, зазначену у статті 12 Закону України "Про захист персональних даних" та отримати їхню згоду на передачу таких даних Агенту.

3.3. Агент має право:

3.3.1. не обмежуючись умовами, передбаченими розділом 4 цього Договору, в будь-який час в односторонньому порядку запровадити порядок розрахунків між Сторонами за оформлення квитків в межах певної суми, внесеної в якості авансового платежу на рахунок Агента. В такому випадку оформлення квитків здійснюється до моменту вичерпання внесеної суми або до відповідного повідомлення Агента.

3.3.2. у разі порушення Субагентом умов Договору, в односторонньому порядку обмежити надання послуг з використання технічної можливості, передбаченої п. 3.1.1. Договору.

3.4. Субагент має право:

3.4.1. безкоштовно отримати послуги, передбачені п. 3.1.1. цього Договору.

3.5. Сторони домовилися, що Агент має право передати свої права та обов’язки без згоди Субагента, а Субагент – за письмовою згодою Агента.

 

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Всі розрахунки між Сторонами за цим Договором здійснюються виключно в національній валюті України – гривні. Якщо вартість квитків, послуг та/або інших платежів визначено в іноземній валюті, оплата здійснюється Субагентом в гривні за курсом гривні до іноземної валюти, який публікується на сайті за посиланням https://gdsndc.com/ru/Template/Show/41-exchange-rate , https://gdsndc.com/ru/Template/Show/42-archive :

4.2. Сторони домовилися, що грошові кошти, отримані Субагентом від третіх осіб на виконання цього Договору (за виключенням додаткової субагентської винагороди згідно п. 5.3. Договору) є власністю відповідного Перевізника/Постачальника або Агента  (згідно з їхніми двосторонніми домовленостями) та довіряються Субагенту на зберігання до моменту здійснення взаєморозрахунків між Сторонами у повному обсязі.

4.3. Сторони домовилися, що момент оформлення квитка та/або іншої посередницької послуги спричиняє створення грошового зобов’язання Субагента (або збільшення обсягу вже існуючих зобов’язань), яке дорівнює сумі вартості квитка та/або іншої посередницької послуги.  При цьому, Агент має право припинити свої зобов’язання та/або зобов’язання Субагента за цим

Договором шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог із надсиланням Субагенту відповідної письмової заяви про застосування зарахування зустрічних однорідних вимог.

4.4. Для оформлення авіаквитка Субагент зобов’язаний перерахувати грошові кошти у сумі загальної вартості квитка на рахунок Агента. При необхідності Субагент може вносити передплати на рахунок Агента.

 

4.5. У разі здійснення оформлення залізничного квитка, квитка на автобус та/або іншої посередницької послуги, Субагент зобов’язаний перерахувати грошові кошти у сумі загальної вартості оформленого квитка та/або іншої посередницької послуги на рахунок Агента. При необхідності Субагент може вносити передплати на рахунок Агента.

 

4.6. Сторони домовилися, що повернення коштів третій особі за невикористаний квиток (його частину), який було оформлено на виконання цього Договору, здійснюється Субагентом відповідно до Тарифних нормативів, Правил перевезень та Правил Перевізника, із дотриманням умов цього Договору.

4.7. У разі публічного оголошення Перевізником/Постачальником свого банкрутства та/або прийняття судом заяви про порушення справи про банкрутство та/або отримання Агентом повідомлення від ІАТА про призупинення участі Перевізника в системі BSP, запити на повернення коштів адресуються Субагентом та/або третьою особою безпосередньо Перевізнику/Постачальнику. Агент має право не повертати Субагенту кошти за невикористані квитки  та/або інші посередницькі послуги та не несе відповідальності за збитки, завдані Субагенту діями Перевізника/Постачальника.

4.8. Сторони домовилися, що не пізніше ніж протягом десяти календарних днів з дати розірвання цього Договору за будь-якою підставою, кожна Сторона здійснює остаточні взаєморозрахунки та виконує всі свої зобов’язання за цим Договором у повному обсязі.

 

5. ВИНАГОРОДА СТОРІН

5.1. Винагороду, отриману від третіх осіб за надання послуг, передбачених п. 3.2.2 Договору (сервісний збір), Субагент  перераховує Агенту в повному обсязі одночасно із відповідними розрахунками згідно з розділом 4 цього Договору. Розмір Сервісного збору визначається в Угоді про приєднання. Агент має право в односторонньому порядку змінити розмір Сервісного збору із обов’язковим  повідомлення Субагента електронною поштою не пізніше, ніж за шість банківських днів до дати, з якої починається застосування нових розмірів Сервісного збору.

5.2. Агент сплачує Субагенту винагороду за виконання умов Договору у розмірі  48 грн один раз на рік, не пізніше лютого місяця наступного року за попередній рік.

5.3.  Субагент отримує додаткову субагентську винагороду в розмірі різниці між вартістю квитків та/або інших наданих посередницьких послуг, що вказана в Акті наданих послуг, та вартістю за яку Субагент фактично продав квитки та/або надав інші посередницькі послуги третій особі. Субагент має право відрахувати додаткову субагентську винагороду з грошових коштів Агента, дотримуючись умов п. 4.2. цього Договору

5.4  Додаткова субагентська винагорода не є додатковою винагородою агента у розумінні ч. 3 ст. 301 Господарського кодексу України, оскільки відповідно до п. 3.2.4 цього Договору Субагент гарантує виконання зобов'язання в частині оплати квитків, послуг сервісного збору, наданих інших посередницьких послуг третьою особою (клієнтом) безоплатно.

5.5. За результатами кожного місяця Сторони складають Акт про надані послуги. Агент надсилає Акт про надані послуги, а Субагент зобов’язується його підписати або надати письмові зауваження щодо його змісту протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання.

5.6. Субагент погоджується, що у випадку якщо умовами Договору вартість квитків, послуг та/або інших платежів визначено в іноземній валюті, то  в  такому  випадку  оплата  здійснюється  Субагентом  в  гривні  за курсом

гривні до іноземної валюти, що публікується на сайті https://gdsndc.com/ru/Template/Show/41-exchange-rate , https://gdsndc.com/ru/Template/Show/42-archive ,  на момент здійснення оплати.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У випадку порушення Договору, Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.

6.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов цього Договору.

6.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності). Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

6.4. Сторони визнають, що Агент протягом реалізації посередницьких послуг діє виключно від імені Перевізника та/або Постачальника таких послуг, і відповідно, не несе відповідальності за якість наданих послуг.

6.5.  Сторони домовилися, що Субагент несе повну відповідальність перед Агентом, третіми особами, Перевізниками та/або Постачальниками за:

- неналежне використання технічної можливості, передбаченої п. 3.1.1. Договору, яке спричинило порушення прав та інтересів Агенту, третіх осіб, Перевізника та/або Постачальника, шляхом використання без дотримання відповідних правил та рекомендацій Агента, зловживання таким використанням;

- невиконання або неналежне виконання п. 3.2.3. цього Договору.

- надання третім особам будь-яких консультацій та/або допомоги щодо використання посередницьких послуг за цим Договором;

- зберігання грошових коштів Агента до моменту перерахування їх Агенту згідно з розділом 4 цього Договору;

- відшкодування будь-якої шкоди та збитків Агенту, третіх осіб, Перевізника та/або Постачальника, спричинених діями Субагенту у випадку, передбаченому п. 6.7. Договору.

6.6. У разі порушення строків та порядку розрахунків згідно з розділом 4 цього Договору, Субагент сплачує пеню у розмірі 0,2 % від суми заборгованості за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент прострочення.

6.7. У разі, якщо прострочення за п. 6.6. Договору триває більше, ніж двадцять календарних днів, Субагент сплачує, окрім пені, штраф у розмірі 20% від загальної суми заборгованості. В цьому випадку, Агент має право анулювати всі квитки, які не були оплачені Субагентом.

 

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Цей Договір набуває чинності відповідно Сторони погодилися, що текст даного Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються даного Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони, крім випадків, коли таке передавання пов’язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання даного Договору або сплати податків, інших обов’язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України.

8.2. Зобов’язання конфіденційності зберігають свою чинність протягом строку дії даного Договору та десять років після закінчення строку дії Договору або дострокового припинення строку дії Договору.

8.3. У разі розголошення та/або передачі конфіденційної інформації третім особам, винна Сторона зобов’язана відшкодувати іншій Стороні, заподіяні таким чином збитки.

 

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Цей Договір набуває чинності відповідно до умов п. 2.2. цього Договору і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

9.2. Зміни у цей Договір можуть бути внесені Агентом шляхом розміщення оновленої редакції в мережі Інтернет за посиланням: https://gdsndc.com/ru/Template/Show/40-terms. Агент погоджується повідомляти Субагента про розміщення оновленої редакції не пізніше, ніж за три дня до такого розміщення.

9.3. Сторони домовилися, що електронні листи вважаються отриманими Стороною з моменту надсилання, якщо інша Сторона не отримає автоматичне повідомлення про те, що електронний лист не надіслано.

9.4. Цей Договір може бути розірваний за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

9.5. Цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку будь-якою із Сторін шляхом надсилання (рекомендованим листом або електронною поштою) іншій Стороні повідомлення про розірвання цього Договору, не менше ніж за двадцять календарних днів до дати такого розірвання.

 

10. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

10. Юридична адреса Агента:

     04050, м.Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 84 А, офіс 38

 

10.2. Фактична адреса Агента:

     04050, м.Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 84 А, офіс 38

10.3. Банківські реквізити Агента:

 

ТОВ Є БIЛЕТ

Код отримувача: 43180971

МФО: 305299

Рахунок отримувача у форматі відповідно до стандарту IBAN

UA663052990000026004046216664

Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

 

10.4. Адреса електронної пошти Агента:

                   [email protected]

 

10.5. Юридична та фактична адреси Субагенту, його банківські реквізити та адреса електронної пошти, контактні номери телефонів Сторін зазначаються в Угоді про приєднання.